Skip to main content

Algoritmerna som styr hur frekvent och för vem ett inlägg på nätet visas utvecklas hela tiden. Google vill visa relevanta inlägg för varje enskilt sök och det är väl ett rimligt antagande att det pågår en febril aktivitet för att hela tiden öka träffsäkerheten. Annonsörer och inläggsmakare vill gärna sno åt sig extra visningar med olika knep och trix. När generativ AI, så kallad SGE, används för att förbättra sökträffar ändras spelreglerna i grunden och det är svårt att underskatta vidden av denna förändring.

En nyhet är att Google har börjat läsa text i fotografier. Plötsligt kan etiketter och förpackningar vara en del av SEO-arbetet. Hur ska man då tänka kring detta? Vi kommer inte ifrån att Google vill tjäna pengar, de driver en verksamhet som ska generera vinst. Google vill sälja annonser. Men det är rimligt att samtidigt fortsätta med antagandet att Google vill fylla varje SERP (Search Engine Return Page, dvs listan med resultat som visas efter ett sök) med de allra mest relevanta resultaten för varje enskilt sök. Även om Google vill få intäkter från många annonsvisningar är det just relevanta visningar som gäller. Google blir helt enkelt en sämre marknadsplats med sökträffar som inte är relevanta. Att då till exempel använda AI för att generera bilder med extra text, ditlagd för att driva klick, kommer att vara kontraproduktivt.

Kanske vill man lägga till: ”finns även i rött och grönt”. Det kan möjligen fånga upp några extra sök och eventuellt också vara intressant för den som söker. Men om man lägger till ”finns även som sockerfri” på etiketten till en dryck som inte är just sockerfri, ja, då är man nog ute på hal is. Dessutom kommer man snabbt in i en legal gråzon om man lägger till klickvänlig information i bilden på nätet som inte återfinns på den verkliga förpackningen i butik.

En spaning här är att det kommer att bli allt viktigare att koordinera data på etiketter och förpackningar och skyltar med den information som finns på nätet. Nu när AI-genererade bilder slagit igenom på stor front anar jag att det motsatta kommer att ske: etiketter och förpackningar kommer att finnas i olika varianter för att driva trafik. Det som händer då är att trovärdigheten sjunker och med det minskar också den förväntade relevansen. Ett exempel: en restaurang som presenteras på Google Business Profile och där det framgår att det inte serveras veganska rätter, kan ”råka” publicera en AI-genererad bild av en skylt på gatan där det nämns veganska rätter. Kommer då Googles algoritm att genomskåda detta eller att åtminstone konstatera att här är det något som inte stämmer? Min reflektion är att det finns en hel del att vinna på att konsekvent synka information och se till att det inte finns motstridiga uppgifter eller otydligheter. Man ska undvika olika varianter av förpackningar, etiketter och annat.

I USA har Google introducerat ett verktyg, Product Studio, som ska förenkla förbättringar av produktbilder, driva trafik och generera försäljning. En egenskap som säkert kan vara intressant för många mindre företag är att man enkelt ska kunna ta bort en störande bakgrund från en produktbild. Det är dock ytterst vårt ansvar som annonsörer att använda det här verktyget på rätt sätt och se till att det driver relevanta sökträffar. Och mer generellt om framtidens nätannonsering: vill vi fiska relevanta klick måste vi agna med korrekt och konsekvent info.

Läs mer om Search With Generative AI här.