Skip to main content

Integritetspolicy

Jakobsson Communication AB ansvarar för behandling av personuppgifter enligt den här integritetspolicyn. Vi förklarar vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur de behandlas. Policyn gäller för: https://jacommunication.se.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Grundläggande information: namn, födelsedatum
  • Kontaktinformation: telefonnummer, e-postadress, adress
  • Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
  • Kundaktivitet: historik från webbplatser eller kommunikation samt teknisk information om dina enheter.
  • Cookies: se vår information om cookies här.

Personuppgifter samlas oftast direkt från dig eller genereras vid användning av våra tjänster och produkter.

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig, som när du beställer produkter eller tjänster från oss. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation, inklusive kundtjänst, klagomålshantering och felsökning för ditt konto. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Analys och förbättring av tjänster

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra tjänster genom att analysera personuppgifter såsom kundaktivitet, historik och kontoinformation. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen baserat på din kundrelation med oss, med användning av personuppgifter. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, exempelvis genom e-postkommunikation. Behandlingen bygger på vårt berättigade intresse. Du kan välja att avstå från vissa delar av detta genom att exempelvis avanmäla dig från våra e-postutskick. Dessutom kan vi be om ditt samtycke för att använda dina personuppgifter för profilering, vilket hjälper oss att göra vår marknadsföring mer relevant.

Systemövervakning, felsökning m.m.

Vi övervakar våra system för fel och problem, vilket inkluderar lagring och behandling av personuppgifter. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse.

Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall måste vi behandla personuppgifter för att uppfylla rättsliga åtaganden, som att bokföra och spara försäljningsinformation enligt bokföringslagen. Behandlingen grundar sig på nödvändighet för att uppfylla våra lagliga förpliktelser.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på samtycke@jacommunication.se

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att begära snabb radering av dina personuppgifter när du önskar. Observera att vi inte kan radera information som vi måste behålla enligt lagliga krav, som bokföringslagen.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa fall kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter genom att hantera samtycken eller reservationer i våra system.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på våra uppgifter eller i enlighet med en intresseavvägning, har du rätt att invända mot behandlingen. Du kan utöva denna rättighet genom att hantera samtycken eller reservationer i våra system.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.