Skip to main content

Den så kallade cookiedöden är nära och vi står inför en av de mest betydande förändringarna på senare år – utfasningen av tredjepartscookies i Google Chrome (länk). Denna förändring sker på grund av ökad efterfrågan på integritet och säkerhet, och kommer att påverka hur vi samlar in och använder data online. Flera andra webbläsare har redan gjort den här förändringen. Men vad betyder detta för dig som marknadsförare, företagsägare eller bara internetanvändare? Låt oss gå igenom det steg för steg.

Mer information i inlägget

  • Vad är förstapartscookies?

  • Vad är tredjepartscookies?

  • Vad händer när tredjepartscookies försvinner?

  • Behöver vi göra något inför utfasningen av tredjepartscookies?

  • Kommer retargeting att vara möjligt?

  • Vad är Google Consent Mode v2?

  • Sammanfattning

Vad är förstapartscookies?

Förstapartscookies är datafiler som skapas och lagras på din dator av den webbplats du besöker direkt. De används för att förbättra din webbupplevelse genom att komma ihåg inställningar och inloggningar, och de bidrar till en smidigare surfning. Dessa cookies är ofta avgörande för en webbplats funktion och skapar en personlig upplevelse för användaren.

Vad är tredjepartscookies?

Tredjepartscookies (eller tredjepartskakor) är, precis som förstapartscookies, datafiler som lagras, men istället för att lagras hos webbplatsägaren skickas denna data till en tredje part. De används främst för att spåra dina surfvanor över internet för att skapa riktade reklamkampanjer. Det är dessa som gör att du exempelvis kan få upp en annons från ett företag efter att du besökt deras webbplats. Dessa typer av cookies har varit avgörande för annonsörer för att kunna erbjuda relevant innehåll till rätt målgrupp.

Vad händer när tredjepartscookies försvinner?

Med Chromes utfasning av tredjepartscookies kommer vi att se en stor förändring inom digital marknadsföring. Annonser kommer att behöva bli mer beroende av förstapartsdata och andra integritetsvänliga alternativ. Det kan leda till mindre riktad marknadsföring men öppnar också dörren för mer transparenta och förtroendeingivande annonseringsalternativ. Google har i samband med utfasningen av tredjepartscookies tagit fram initiativet Privacy Sandbox, som ska ersätta tredjepartscookies – för att man fortfarande ska kunna samla in information, men på ett mer privat sätt.

Behöver vi göra något inför utfasningen av tredjepartscookies?

Ja, det är dags att vi förbereder oss genom att ha koll på vår datainsamling och investera mer i förstapartsdata. Detta kan innebära att förbättra användarupplevelsen på din webbplats för att uppmuntra till mer direkt interaktion och därigenom samla in mer relevant data.

Kommer retargeting att vara möjligt?

Retargeting kommer fortfarande att vara möjligt, men metoderna kommer att förändras. Marknadsförare kommer att behöva hitta nya sätt för att engagera sin målgrupp, genom att använda förstapartsdata och andra alternativa lösningar som kontextuell reklam och privacy-first teknologier.

En annan lösning är retargeting genom server-sidelösningar. Denna metod innebär att datainsamling och spårning hanteras på servern istället för direkt i användarens webbläsare. Server-sidelösningar erbjuder flera fördelar. För det första ökar de integritetsskyddet för användare genom att minimera mängden personlig information som delas. För det andra ger det företag kontroll över sin egna data, vilket reducerar beroendet av externa plattformar.

Det är viktigt att notera att även om server-sidelösningar erbjuder en alternativ väg för retargeting, måste de fortfarande följa dataskyddsförordningar som GDPR. Det innebär att företag måste säkerställa att de har rätt samtycke från användare för att samla in och bearbeta deras data för reklamändamål. I år har Google även kommit ut med en ny uppdatering – Google Consent Mode v2, vilket innebär att det blir ännu viktigare med samtycke vid insamling av personlig data.

Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är en uppdatering som tillåter webbplatser att anpassa sin spårning baserat på användarnas samtycke till olika typer av cookies. Detta gör det möjligt för webbplatser att respektera användarnas integritet och samtidigt tillhandahålla värdefull data för analys och annonsstrategi genom användarens tillstånd.

Vad behöver man göra för att uppfylla de nya kraven?

För att anpassa sig till de nya kraven bör företag:

  • Granska och uppdatera sin cookiepolicy och cookiebanner för att säkerställa att de är transparenta och lättförståeliga.Investera i verktyg som stödjer insamling och analys av förstapartsdata.
  • Utforska och implementera alternativa annonseringsstrategier som inte är beroende av tredjepartscookies, såsom kontextuell reklam och marknadsföringsstrategier baserade på förstapartsdata.
  • Testa och utvärdera olika annonseringsmetoder för att hitta vad som fungerar bäst för din målgrupp.

Hur implementerar man Google Consent Mode v2?

Hur man implementerar Google Consent Mode v2 skiljer sig beroende på vad för CMP (Consent Management Platform) man använder. Det kan vara till fördel att använda en CMP som är partner med Google, på så sätt kan dessa uppdateringar genomföras på ett smidigt sätt. Du behöver säkerställa att implementeringen fungerar korrekt och följer Googles krav, vilket enklast görs med en av Googles certifierade CMP-partner.

Google har en guide över hur du implementerar Google Consent Mode v2 (länk).

Sammanfattning

Det är idag viktigt att företag anpassar sig och utforskar nya metoder för digital marknadsföring. Genom att omfamna server-sidelösningar och andra innovativa strategier kan företag fortsätta att nå ut till sina målgrupper på ett effektivt och integritetsvänligt sätt. Samtidigt är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad med de senaste regelverken och bästa praxis för att säkerställa att alla marknadsföringsinsatser inte bara är effektiva utan också lagliga och etiska.

Behöver du rådgivning kring hur du och ditt företag ska hantera cookiedöden?

Kontakta oss