Skip to main content

Allt hänger ihop

När vi förstår hur era kunder tänker, vad de vill ha och hur de vill vara, det är då vi kan förstå er affär. Därefter har vi ett väldigt tydligt mål: tillsammans får vi er verksamhet att växa.

Man kan se på framgångsrik marknadsföring som ett ekosystem där allt hänger ihop. Eller som en orkester där alla spelar tillsammans, i samma takt och tonart. Vi kan antingen hjälpa er med ett helhetsgrepp eller bidra med de delar som behövs. Har ni andra leverantörer inom ekosystemet jobbar vi gärna tillsammans med dem. Gör ni vissa delar inhouse går det naturligtvis också bra. Vi fyller på där det behövs.

Det är viktigt att utgå från en strategi. Vi genomför ofta work shops för att ha en väl förankrad plan att följa. Vi tror på marknadsföring som bygger på kundkännedom och som är konsekvent och målinriktad. Som uppmärksammas, intresserar och övertygar. Och då måste allt hänga ihop.

Datainsamling och analys. Grunden för en bra idé.

I analysfasen arbetar vi med olika typer av kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Ibland finns
all data som behövs, i andra fall behöver vi samla in ny data och göra en ordentlig analys. Vi gör
en del datainsamling själva: intervjuer, webbenkäter, konkurrens- och branschanalyser. I andra fall
samarbetar vi med specialiserade undersökningsföretag. Vi ser också till att bygga ett system
som kontinuerligt samlar in och sammanställer användardata för att ni ska kunna arbeta
datadrivet.

Innehåll

Vi måste förstå vad som övertygar och driver målgruppen till att agera. Det handlar om att hitta rätt budskap och uttryck, att vi berättar något som får saker att hända och som skapar försäljning och lojalitet. Innehållet är kungen, som man brukar säga. Produktion av innehåll, löpande uppföljning och optimering av text, bild och rörligt är grunden förallt. Testa. Gör om tills det blir rätt. Säger vi inte rätt saker hjälper det inte att välja rätt kanal eller att ha de rätta målgruppsinställningarna i Ad Manager.

Vi jobbar med kommunikativa koncept, man kan också kalla det kampanjteman eller övergripande kommunikativa idéer. Koncepten kan sedan formatanpassas för olika kanaler. Ett bra koncept ska kännas rätt för målgruppen, det slå an en sträng. Det ska bära ett budskap, intressera och övertyga. Det ska skapa sälj och kundlojalitet.

Att få fram ett bra innehåll och att kunna skruva på det och ändra det som behöver ändras är grundläggande för framgångsrik nätannonsering och sökmotoroptimering. Vi ser en mycket stor fördel i att vara en content-producent som samtidigt hanterar kanalval, format och målgruppsinställningar. När vi dessutom följer upp och utvärderar finns det många parametrar att skruva på för att optimera kampanjer utifrån den data vi får tillbaka. Vi kan se hur allt hänger ihop.

De allra flesta företag är beroende av sin digitala närvaro för att skapa försäljning. Även om det inte går att köpa en viss produkt eller tjänst via nätet så vill kunderna hitta info där, lära sig mer, jämföra och utvärdera. Vi inleder ofta nya samarbeten med en koll av den digitala närvaron. Ofta hittar vi lågt hängande frukt och en liten insats kan göra stor skillnad.

Vi arbetar med webbutveckling, vi bygger stora webbplatser med avancerad funktionalitet, men också mindre sajter och landningssidor. Rörligt material är otroligt viktigt, vi producerar mycket film och animationer.

Framgångsrik marknadsföring handlar till stor del om att fördela marknadsbudgeten på ett optimalt sätt. Det krävs ett helhetsgrepp, tester och optimering för detta.

Att driva trafik till en webbplats

På nätet finns en stor mängd olika format och sätt att synas. Via Googles annonsmodul köper vi sökords- eller displayannonser som visas på olika sajter och det finns massor av parametrar och målgruppsinställningar som ska testas och optimeras. Youtube är en egen sökmotor som ägs av och hanteras via Google. Sökord köper vi på en auktionsmarknad, där det vinnande budet får synas på SERP: search engine return page, alltså sidan med sökträffar som du landar på efter ett sök. Men det är inte alltid högsta budet som ger dig en plats SERP, Google vill ju också leverera relevanta träffar och den som har mest relevant innehåll enligt Googles mening, för varje sök, får en fördel och syns mer än andra. Och då är vi ju tillbaka på innehållsproduktion. Vem har mest relevant innehåll?

Via Meta Annonshanterare når vi ut på Facebook och Instagram. Här finns en mängd olika format och inställningar som ska testas och optimeras. Med en pixel, Metas spårningsverktyg, på vår hemsida kan vi nå dem som varit inne med annonser på Metas plattformar, så kallad retargeting.

Vi annonserar mycket på LinkedIn, det är en kanal som kostar lite mer men om det är här målgruppen finns, är det här man ska synas. Arbetar man både med annonsering och med organiska inlägg och får det att synka kan det ge stor utdelning. Många företag arbetar framgångsrikt med enbart organiska inlägg. Det är viktigt att man underhåller de kanaler man väljer att arbeta med och inte tar sig vatten över huvudet. Eller så tar man extern hjälp – vi hjälper många företag med strategi, innehållsskapande och annonsering i sociala medier.

Nätannonsering: mätning och uppföljning

All nätannonsering genererar data som kan analyseras och följas upp. Det gäller att välja rätt KPI:er och att verkligen använda dem för att optimera kampanjerna. Vi lämnar alltid tydliga månadsrapporter där vi redogör för visningar och klick och andra mätpunkter. Vi är alltid transparenta med vad som är vårt arvode och vad vi använt för att köpa annonsplats. Möjligheterna att arbeta datadrivet är stora men det gäller att göra rätt från början och skapa en set up med Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel och andra verktyg som maximerar utkomsten av värdefull data för att vi ska kunna optimera kampanjer.