Skip to main content

Stärkt konsumentskydd i e-handeln

Säljer du varor eller tjänster på nätet? Har du koll på de lagändringar som började gälla 1 september? Lugn, vi har din rygg. Läs vidare, så får du veta vad du behöver känna till.

Varför ny lag?

Som alla vet vid det här laget handlar konsumenter alltmer på nätet. Varor som tjänster. Det är bakgrunden till att regeringen stärker konsumentskyddet i e-handeln. Redan 1 maj började även en ny konsumentköplag gälla, som nu även täcker köp av digitalt innehåll och digitala tjänster.

Här har vi radat upp de viktigaste lagändringarna – med skärpta krav på dig som är e-handlare, och även på oss som jobbar med marknadsföring:

Utökning av marknadsföringslagens tillämpningsområde

Lagen breddas och ska nu även kunna tillämpas på digitala tjänster och innehåll. Dessutom ska du som erbjuder en produkt till försäljning på en digital marknadsplats ange om du är näringsidkare eller inte.

Krav på transparens för kundrecensioner

Företag är skyldiga att berätta hur de säkerställer att de recensioner som visas på webbplatsen kommer från någon som faktiskt använt produkten. Det betyder att företag tydligt ska informera om det finns processer på plats för att säkerställa att omdömen är äkta och hur detta kontrolleras. Man behöver till och med ange om inga åtgärder har vidtagits.

Informationskrav vid angivelsen av sökresultat

Företag som ger konsumenter möjlighet att söka online efter produkter ska tydligt och lättillgängligt informera om vilka kriterier som bestämmer rankningen av produkter som presenteras.

Transparenskrav vid marknadsföring av prissänkningar

För att förhindra ”fejkreor” kräver en ny informationsplikt i prisinformationslagen att företaget måste skriva ut vad det lägsta priset för produkten har varit de senaste 30 dagarna före prissänkningen, vid sidan av det nya nedsatta priset.

Tydligare vem man e-handlar från

Det ska framgå tydligt vem man ingår avtal med och vilka regler som gäller. Det innebär att vissa e-handlare måste uppge att de endast förmedlar köpet mellan dig och ett annat företag och informera om vem du ska reklamera till.

Är din e-handel anpassad?

Vi på Jakobsson är gärna bollplank och hjälper till att se över så din verksamhet är anpassad till de nya lagkraven, när det gäller marknadsföring, policys samt den information som lämnas på webbplatsen.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med något projekt i höst
Kontakta oss

Ny konsumentköplag

Den 1 maj i år trädde den nya konsumentköplagen i kraft, som nu även omfattar avtal om köp av digitala tjänster och innehåll. Den nya lagen reglerar till exempel köp av datorprogram, applikationer, spel, e-böcker samt streaming av film och musik. Även avtal där en konsument betalar med personuppgifter, i utbyte mot digital tjänst eller innehåll.

Här är två av de viktigaste nyheterna i den nya konsumentköplagen, gällande köp av digitala varor och tjänster:

Reklamationsrätt

Den allmänna reklamationsrätten på tre år kommer i vissa fall även gälla för varor med digitala delar. Det handlar om varor som är integrerade eller sammankopplade med en digital tjänst eller innehåll, där avsaknad av den digitala tjänsten eller innehållet gör att varan inte kan användas på det sätt som är avsett.

Omvänd bevisbörda

Fel som visar sig inom sex månader efter det att en vara har levererats från säljaren ska anses ha funnits redan då varan avlämnades. Denna omvända bevisbörda gäller nu även för digitala tjänster och innehåll, vilket innebär ett stärkt skydd för konsumenten.